Hajóügynökölés

A hajótulajdonos megbízásából eljárunk a kikötői hatóságok, vámszervek, határőrizeti szervek, az árufuvarozásban részes kereskedelmi partnerek felé az ügynökölt hajó, annak áruja és személyzete érdekében.

Hajóügynökölés

Hajóügynöki tevékenységeink:

  • a hajó tulajdonosával, vezetőjével, a kikötői hatóságokkal, rakodókkal, ill. az árufuvarozásban részes felekkel történő folyamatos kapcsolattartás, információcsere biztosítása
  • a hajóval, áruval, személyzettel kapcsolatos adminisztratív teendők ellátása (pl. fuvarokmányok átvétele, átadása, be,- kiléptető határ és vámvizsgálat szervezése, kikötői hatóságok felé történő bejelentések, rakodási időelszámolások elkészítése, igazoltatása, stb.)
  • kikötői tevékenységek, rakodások felügyelete, könnyítések, megszervezése, felügyelete
  • a hajók műszaki ellátása (pl. javítás szervezése, alkatrészbeszerzés, bunkerolás rendelés, áram,- vízvételezés, stb.)
  • hajó személyzetének ellátása (élelmiszerrendelés, orvosi ellátás, stb.)
  • hatósági eljárások lebonyolítása
  • bárkavontatások megszervezése
  • hajójavítások megszervezése,
  • búvárrendelés
  • ​alkatrészek, felszerelések ügynöki kereskedelem